Zmluva č. 18/2008-3100-3220/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2008-3100-3220/2008
Dodávateľ:Technická univerzita v Košiciach
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 323,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 323,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy