Zmluva č. 187/2007-3100-2030/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:187/2007-3100-2030/2007
Dodávateľ:Ing. Arch. Marián Šulík, BA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 294,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 294,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy