Zmluva č. 175/2008-3100-4200/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:175/2008-3100-4200/2008
Dodávateľ:Martin Valentovič
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 744,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 744,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy