Zmluva č. 21/2008-3100-2020/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2008-3100-2020/2008
Dodávateľ:ACASE, a.s., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:56 429,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56 429,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy