Zmluvy za Krajský školský úrad v Prešove


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
13/2008 MOTOCENTRUM , Prešov, Bottova 3 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.02.2008 31.12.2008
15/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 433 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 10.06.2006
16/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 813 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
17/2006 Prezent media s. r. o., Prešov, Bottova č. 3 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. "Obchodný zákonník" v platnom znení a § 45 zákona č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5 707 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.04.2006 15.05.2006
11/2008 Prolink, s.r.o., Dolný Kubín, 9. Mája 325/1 Kúpna zmluva č. 2008061 175 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 29.09.2008 15.10.2008
22/2008 RobSON-Ing. Róbert Šmajda, Snina, Palariková č. 1603/2 Zmluva o dielo číslo: 05/2008 16 265 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 09.05.2008 12.06.2008
23/2008 RobSON-Ing. Róbert Šmajda, Snina, Palariková č. 1603/2 Zmluva o dielo číslo: 02/06/2008 16 265 0 Odborné učilište internátne, Snina, Palárikova 1603/2 09.05.2008 12.06.2008
20/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo: 05/2008 17 651 0 Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2 18.07.2008 26.09.2008
21/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo: 07/2008 16 415 0 Špeciálna základná škola , Kežmarok, Kostolné námestie 28 18.07.2008 26.09.2008
66/2008 SAURUS spol. s r. o., Poprad, Sobotské námestie 16 Zmluva o dielo číslo:15/2008 13 443 0 Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých internátna, Levoča, Námestie Štefana Kluberta 2 16.09.2008 31.12.2009
1/2009 Štefan Vaňo, Prešov, 17. novembra 3739/92 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 08.01.2009 31.12.2009
<<1 2