Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2009 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Zml.o sevisnej sl. - prenájom rohoží 750 390 DR SR, pracovisko Bratislava 27.04.2009 31.05.2012 DU Malacky
- CWS Slovensko, Hlohovec o servisnej službe - čistenie rohoží 458 293 DR SR, pracovisko Žilina 24.01.2007
2/114/2008 CK Trgotours, s.r.o. Košice Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, ubytovania 266 000 7 492 DR SR Banská Bystrica 25.08.2009 25.08.2013 9997300002 - SAP
- Centrum Suchánek s.r.o. Zmluva o vykonávaní umývania služobných vozidiel 144 132 DR SR, pracovisko Trenčín 19.05.2009 78
- CENTRUM FIN.KONZULTÁCII Prieskum orient.zam. 59 956 29 978 DR SR Banská Bystrica 30.04.2010 30.11.2010
Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 261 768 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2019 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €
Zmluveoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-2/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 414 364 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2009 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 93 463,94 € Hradené 50% zo štátneho rozpočtu a 50% z prostriedkov ESF
- Camea car, a.s. - Z Oprava a údržba osob. motorových vozidiel 13 908 9 356 DR SR, pracovisko Prešov 07.05.2007
3952500109 C-Therm Chmelovics obsluha kotolne 9 720 4 860 DR SR, pracovisko Nitra 01.01.2010 31.12.2010
3952600006 C-Therm Chmelovics údržb.práce 9 720 4 050 DR SR, pracovisko Nitra 01.05.2010
Zmluva BUREAU VAN DIJK EDITIONS o poskytnutí služby k prod. Amadeus 33 915 33 915 DR SR Banská Bystrica 01.01.2010 31.12.2010
č.4-VII/2008 Bobák Ján Ing.Podkonice Zmluva o dielo č. 4-VII/2008 14 937 0 DR SR Banská Bystrica 28.07.2008 0
- Bianca SL Scherer, Martin pneuservisné práce 360 190 DR SR, pracovisko Žilina 16.05.2007
369 Bezpečnostná služba Slovakia, bisk.Kondého 18, D.Streda Zmluva o poskytovaní služieb 1 422 711 DR SR, pracovisko Trnava 01.10.2008
Z915/34002-03 Beset spol. s r.o. Bratislava podpora prevádzky IS pre kontrolorov 88 119 44 060 DR SR Banská Bystrica 01.04.2008
Z915/34001-04 Beset spol. s r.o. Bratislava podpora prevádzky OS AIS 88 119 44 060 DR SR Banská Bystrica 01.05.2008
915/33006 Beset spol. s r.o. Vývoj Informačného systému na zvýš.efektívnosti správy daní 244 444 89 981 DR SR Banská Bystrica 24.11.2004 zostatok k 20.07.2010
915/34001_05 Beset spol. s r.o. Vývoj OS AIS a dohoda na zákl. práv. a povin.zml. str. pri real.vývoja OS AIS zhot.na zákl.zml.915/32007_1E, 915/33007,915/34001_01, 915/34001_02,915/34001_03 124 053 0 DR SR Banská Bystrica 08.11.2004 úhrada 13.07.2010
38/02 Belt Slovakia Kúpna zmluva-hygienický tovar 15 926 9 288 DR SR, pracovisko Bratislava 01.03.2002 AB Šečvenkova, OVMK
40179 Autoopravovne Rožňava servis služobných motor. vozidiel 0 1 500 DR SR, pracovisko Košice 14.01.2010 31.12.2010 6728