Zmluva č. 40179

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40179
Dodávateľ:Autoopravovne Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:servis služobných motor. vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 500,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Košice
Poznámka:6728

Prílohy