Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Camea car, a.s. - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava a údržba osob. motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 908,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 908,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 355,62
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy