Zmluva č. 38/02

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:38/02
Dodávateľ:Belt Slovakia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva-hygienický tovar
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 926,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 926,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 288,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:AB Šečvenkova, OVMK

Prílohy