Zmluva č. Z915/34002-03

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z915/34002-03
Dodávateľ:Beset spol. s r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:podpora prevádzky IS pre kontrolorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:88 119,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:88 119,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:44 059,74
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica

Prílohy