Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
013/2007 EMM INTERNATIONAL Prehl. PT,TM,EPS 7 000 1 400 DR SR Banská Bystrica 14.03.2007
3952500107 Elvyt sro revízia výťahov 891 446 DR SR, pracovisko Nitra 15.04.1996
č.101012 ELTECO, a.s. Žilina o pozáručnom servise UPS 0 3 000 DR SR Banská Bystrica 01.06.2010 30.04.2011 */ podľa potreby (ZC 35,70 €/hod.)
112/9/2004 ELTECO, a.s. Dodáv.,inšt.zár.a pozár. servis zálož.zdrojov (neprerušiteľné zdroje napájania-UPC)so SW na riadenie napájania a na komunikáciu s OS AIS 0 0 DR SR Banská Bystrica 25.10.2004 Kúpna cena je určená ako jednot.
1998 ELMA Juričák, Námestovo revízie EZS 66 66 DR SR, pracovisko Žilina 23.09.1998
VI.96 Elektroservis, Krajná 29, Trnava Servis a revízie výťahov pre DU Trnava 598 299 DR SR, pracovisko Trnava 20.12.1995
VI.96 Elektroservis, Krajná 29, Trnava Servis a revízie výťahov pre DU Skalica 398 199 DR SR, pracovisko Trnava 20.12.1995
Va0610/2009 EKOSAL trading spol.s r.o. servis.služba pri klim. PD 49 49 DR SR, pracovisko Trenčín 21.10.2009
- Džugan Patricius - Z Umývanie motorových vozidiel - DÚ Levoča 432 432 DR SR, pracovisko Prešov 10.03.2005
11.7.1995+dod. DUTIS - Ing. Ján Dula, B.Bystrica Tlmočnícke a prekladateľské služby 14 880 DR SR Banská Bystrica 11.07.1995 280 EUR/prac.deň/tlmočenie
- Doprava a služby K+T, Čadca pneuservisné práce 570 380 DR SR, pracovisko Žilina 15.04.2010
DRSR/DIT/001/2002 DITEC, a.s. Zabezpečenie spracovania daňových dokumentov technológiou skenovania 112 277 0 DR SR Banská Bystrica 11.03.2002
kZč.10/DIT/2003 DITEC as.s Bratislava na podporu prevádzky a vykon.serv.SCAN 644 037 308 383 DR SR Banská Bystrica 01.05.2010
- DATALAN, a.s. Dodáv.,inšt.a zár.servis PC serverov - typ A,B, C, 0 0 DR SR Banská Bystrica 01.03.2010 01.03.2013 jed.cena Model A - 3 700,90 €
- D.Trust Certifikačná autorita, Blava o poskytovaní služieb DTCA 13 386 7 344 DR SR Banská Bystrica 01.01.2008
1152A/2003 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 20 150 10 570 DR SR, pracovisko Bratislava 27.03.2009 30.04.2012 AB Radlinského
229A/05 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 6 250 2 890 DR SR, pracovisko Bratislava 27.04.2009 31.05.2012 DU Malacky
1100A/09 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 5 550 2 990 DR SR, pracovisko Bratislava 08.08.2009 31.08.2012 DU Senec
2009 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 800 450 DR SR, pracovisko Bratislava 29.05.2009 30.06.2012 OVMK
244/05 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 6 220 2 860 DR SR, pracovisko Bratislava 19.10.2005 DU III. Ba