Zmluva č. VI.96

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VI.96
Dodávateľ:Elektroservis, Krajná 29, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis a revízie výťahov pre DU Skalica
Zmluvne dohodnutá čiastka:398,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:398,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:199,20
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy