Zmluva č. 1100A/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1100A/09
Dodávateľ:CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Abonentná zmluva-hygienické potrieby
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 550,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 550,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 990,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:DU Senec

Prílohy