Zmluva č. 3952500107

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3952500107
Dodávateľ:Elvyt sro
Predmet zmluvy - názov zmluvy:revízia výťahov
Zmluvne dohodnutá čiastka:891,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:891,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:445,62
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Nitra

Prílohy