Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Džugan Patricius - Z
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Umývanie motorových vozidiel - DÚ Levoča
Zmluvne dohodnutá čiastka:432,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:432,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:432,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Prešov

Prílohy