Zmluva č. 2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009
Dodávateľ:CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Abonentná zmluva-hygienické potrieby
Zmluvne dohodnutá čiastka:800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:800,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:450,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:OVMK

Prílohy