Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
041/2003-Pd/POH-Svs Ing.Rudolf Suchý-POH Servis Odpadové hospodárstvo 1 612 806 DR SR, pracovisko Bratislava 01.04.2003 PDR Ba+DU
708/BA/1999 JOHNSON CONTROLS INT. Servisná zmluva č. 708/BA/1999 20 000 11 290 DR SR, pracovisko Bratislava 30.08.1999 AB Ševčenkova
29/2000/S LIFTSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo č. 29/2000/S 10 158 5 079 DR SR, pracovisko Bratislava 01.08.2000 AB Ševčenkova
90830/09 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 5 832 2 916 DR SR, pracovisko Bratislava 13.01.2009 AB Ševčenkova
220032/04 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 4 800 2 862 DR SR, pracovisko Bratislava 06.02.2004 AB Radlinského
20491/02 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 1 000 590 DR SR, pracovisko Bratislava 01.09.2002 DU Senec
953013/09 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 1 745 900 DR SR, pracovisko Bratislava 16.01.2009 DU Pezinok
25/98 Miroslav Richter - UNISEP Technické zabezpečenie objektu 18 930 9 474 DR SR, pracovisko Bratislava 01.11.1998 AB Ševčenkova
285/07 Miroslav Richter - UNISEP Zabezpečenie dochádzkového systému AKTION 861 431 DR SR, pracovisko Bratislava 01.12.2007 AB Radlinského,DU Ma, DU Se
286/07 Miroslav Richter - UNISEP Správa modulu ACL - dochádzkový systém 945 4 728 DR SR, pracovisko Bratislava 01.12.2007 31.12.2010 AB Ševčenkova + všetky DU
896 Miroslav Richter - UNISEP Servisná zmluva-elektronický zabezpečovací systém 4 276 2 138 DR SR, pracovisko Bratislava 01.01.1996 AB Radlinského,
178/03 NECTEL, s.r.o. Servis,revízia,opravy elektrickej požiarnej signalizácie 1 904 1 202 DR SR, pracovisko Bratislava 16.10.2003 AB Radlinského
- PRIMA INVEST, s.r.o. Upratovanie 208 800 104 400 DR SR, pracovisko Bratislava 01.02.2009 28.02.2012 PDR Ba+DU
- Peter Čapla - ZGP Zmluva o poskytovaní stravovania 4 360 1 950 DR SR, pracovisko Bratislava 01.12.2008
0202/06 SOMAT Group, a.s. Obsluha odovzdávacej stanice tepla 4 500 2 690 DR SR, pracovisko Bratislava 01.11.2006 AB Radlinského
275/07 STUSA fac.man., s.r.o. Príkazná zml.-zabezpeč.prevádzky fitnes 6 692 3 346 DR SR, pracovisko Bratislava 23.02.2007 31.12.2010 PDR Ba+DU
0303/2009 Vinczeová Veronika Bc. Služby informátora 4 800 2 400 DR SR, pracovisko Bratislava 03.03.2009 DU Senec
8080074160 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4 611 1 164 DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB
7710012778 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 21 345 5 371 DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB
411004091 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004091 32 703 8 176 DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB