Zmluva č. 0202/06

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0202/06
Dodávateľ:SOMAT Group, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Obsluha odovzdávacej stanice tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 690,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:AB Radlinského

Prílohy