Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Peter Čapla - ZGP
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 360,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 360,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 950,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava

Prílohy