Zmluva č. 8080074160

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8080074160
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 611,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 611,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 164,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:RZ BB

Prílohy