Zmluva č. 29/2000/S

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2000/S
Dodávateľ:LIFTSTAV, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 29/2000/S
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 158,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 158,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 079,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:AB Ševčenkova

Prílohy