Zmluva č. 7710012778

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7710012778
Dodávateľ:Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ)
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 345,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 345,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 371,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:RZ BB

Prílohy