Zmluva č. 275/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:275/07
Dodávateľ:STUSA fac.man., s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Príkazná zml.-zabezpeč.prevádzky fitnes
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 692,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 692,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 346,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Bratislava
Poznámka:PDR Ba+DU

Prílohy