Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
02/2010 PC PROMPT s.r.o. Zmluva o údržba kancelárskej a výpočtovej techniky 35 699 8 534 ÚRSO 03.02.2010 03.02.2012 Plnenie podľa potrieb úradu, cena 35699€ je stanovená ako max. limit podľa zákona o VO pre použitú metódu na 24 mesiacov.
03/2010 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Zmluva na realizáciu ind. a skup. kurzov AJ pre pracovisko Bratislava 35 699 8 596 ÚRSO 26.02.2010 26.02.2011
04/2010 FOMI s.r.o. Výročná správa za rok 2009 12 495 0 ÚRSO 25.02.2010 25.05.2010
05/2010 JUDr. Peter Gruber Rámcová zmluva o poskytutnutí právnych služieb 35 699 24 915 ÚRSO 29.03.2010 29.03.2011
16/2010 eDevelopment s.r.o. Zmluva o poskytnutí údržby (maintenance) k aplikačnému systému a podpory k prevádzke systému 26 854 26 854 ÚRSO 20.10.2010 10.11.2011 Ročný maintenance a podpora prevádzky na rok 2011
20/2009 ÚEOS-Komercia a.s. Vypracovanie modelu hodnotenia ekon. efekt. Regulovaných subjektov podľa údajov z oddelenej účt. evidencie 24 633 0 ÚRSO 27.10.2009 09.12.2009
18/2009 REGOTRANS-RITTMEYER, s.r.o. Implementácia 3. energetického balíčka do legislatívy Slovenskej republiky 67 592 0 ÚRSO 22.10.2009 14.12.2009
17/2009 STU Bratislava, FEI Benchmarková štúdia skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch ZP 63 345 0 ÚRSO 02.10.2009 17.12.2009
16/2009 eDevelopment s.r.o. Hodnotenie štandardov kvality - rozšírenie existujúcehi IS 21 539 0 ÚRSO 29.10.2009 29.12.2009
14/2009 JP ENERGY, s.r.o. Analýza možností vytvorenia nezávislej inštitúcie - „Balancing pointom“ v oblasti plynárenstva pre SR. 3 280 0 ÚRSO 27.08.2009 15.09.2009
12/2009 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 22 000 0 ÚRSO 22.06.2009 30.05.2010
11/2009 eDevelopment s.r.o. Evidencia kontrolnej činnosti - rozšírenie existujúceho IS 3 094 0 ÚRSO 18.06.2009 17.08.2009
10/2009 PC PROMPT s.r.o. Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky 18 727 0 ÚRSO 09.06.2009 31.12.2009
07/2009 Michal Lašut - FotoEuro Výročná správa za rok 2008 11 398 0 ÚRSO 14.04.2009 16.06.2009
06/2009 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 59 998 0 ÚRSO 11.05.2009 10.05.2010
05/2009 JUDr. Peter Gruber Zmluva o poskytovaní právnych služieb 35 698 0 ÚRSO 30.03.2009 21.12.2009
04/2009 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 26.02.2009 01.03.2010 Podľa potreby úradu do sumy stanovenej zákonom.
02/2009 Ing. Karol Krist - Karpatia servis Zmluva o upratovacích prácach 35 699 7 140 ÚRSO 29.01.2009 31.01.2011 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z., pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
01/2009 MIP s.r.o. Renovácia tonerových náplní 0 15 000 ÚRSO 21.01.2009 31.01.2011 Plnenie podľa objednávok úradu, za stanovené jednotkové ceny.
29/2008 IDJ s.r.o. Implementácie štandardov kvality 38 315 0 ÚRSO 03.12.2008 18.12.2008