Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
28/2006 PC PROMPT s.r.o., Bajkalská 27, Bratislava Dodávka notebookov 6 511 0 ÚRSO 04.10.2006 04.11.2006
211396/2001 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UE,Q-UV,Q-FE,Q-OPM,Q-PPE,Q-PTZM) 5 062 0 ÚRSO 15.10.2001 31.10.2010
231063/2010 Q-SOFT Aplikácie ekonomickej agendy (Q-UES,Q-FES,Q-PPES) 4 770 0 ÚRSO 12.12.2003 31.12.1010 Aplikácie ekonomickej agendy
01/2007 Ing. Karol Krist - Karpatia servis, Studenohorská 3, Bratislava Zmluva o upratovacích prácach 26 536 0 ÚRSO 29.01.2007 31.01.2009 Dodatok, zväčšenie upratovanej plochy.
02/2007 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 20 483 0 ÚRSO 26.02.2007 26.02.2008
04/2007 EuroEnergy s.r.o., Švédska 1538/22, Praha, ČR Návrh regulačného rámca a spôsoby minimalizácie nárastu ceny pre odberateľov v domácnosti, vrátane vypracovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v paragrafovom znení 27 651 0 ÚRSO 26.03.2007 30.04.2007
09/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Rozšírenie IS - Elektr. manažment výkazov vodárenských spoločností 10 270 0 ÚRSO 11.06.2007 30.09.2007
13/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Vyhodnotenie vplyvu limitných cien 13 035 0 ÚRSO 07.09.2007 20.10.2007
15/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Analýza dopadov 15 minútového vyhodnocovania odchýlok 3 318 0 ÚRSO 29.10.2007 30.11.2007
16/2007 ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Podrobnosti o spôsobe vedenia oddelenej evidencie 37 921 0 ÚRSO 09.11.2007 17.12.2007
21/2007 MP-STAV Milan Paľa Zmluva č. 21/2007 - Rekonštrukcia priestorov OP Martin 18 004 0 ÚRSO 27.11.2007 21.12.2007
27/2007 TELESYSTÉM, s.r.o., Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin Dodávku siete a Telekom. techniky pre OP Martin 4 135 0 ÚRSO 28.12.2007 28.01.2008
01/2008 NIDOS s.r.o., Tulská 25, 036 01 Martin Výpočtová Technika pre OP Martin 14 879 0 ÚRSO 21.01.2008 15.02.2008
03/2008 3P slúži Vám - Ladislav Pócs Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 35 698 0 ÚRSO 11.02.2008 11.02.2010 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€)
04/2008 PhDr. Ľubomíra Husárová - Y2KA Kurzy anglického jazyka 0 0 ÚRSO 25.02.2008 24.02.2009 Podľa potrieb úradu, do fin. limitu stanoveného zákonom o VO.
06/2008 Michal Lašut - Fotograf a vydavateľ, Jánošovská 8, 038 61 Vrútky Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2007. 10 894 0 ÚRSO 17.03.2008 01.08.2008
02/2008 EUROPROJEKT a.s., Májová 21, 851 05 Bratislava Administrácia projektu ESF 7 190 0 ÚRSO 18.04.2008 31.12.2008
09/2008 STU Bratislava, FEI Vypracovanie modelu trhu s elektrinou v sieť. odv. a jeho väzba na reg. politiku 64 396 0 ÚRSO 29.04.2008 30.05.2008
17/2008 PC PROMPT s.r.o. Dodávka notebookov 13 118 0 ÚRSO 10.06.2008 31.12.2008
16/2008 STU Bratislava, Strojnícka fakulta Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie 12 381 0 ÚRSO 01.07.2008 22.07.2008