Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1236/6360/2008/ZNH-25/08 DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov Občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby I/50-283 Rožňava nadcestie 0 0 SSC 10.12.2008 jedn. cena
605/1000/2008/US STOPING s. r. o. Košice Obnova vodorovního dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC BA 0 0 SSC 13.06.2008
326/6360/2008/ZNH-3/08 DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov Občasný autorský dozor (AD) I/18 Hlinné prieťah,rekonštrukcia cesty 0 0 SSC 05.05.2008 jedn. cena
612/6131/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon autorského dozoru na stavbe cesta I/64 Topoľčany,preložka,2.stavba,II.etapa 0 0 SSC 22.09.2008 jedn. cena
667/6131/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon autorského dozoru na stavbe Cesta I/51 Levice-križovatka,KNL 0 0 SSC 01.12.2008 jedn. cena
902/6231/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie aktualizácie dokomentácie na stavebné povolenie stavby I/50 Zvolen,Pustý Hrad-Neresnica,III.etapa 0 0 SSC 20.12.2007
588/2009 QALT s.r.o Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC KE 0 0 SSC 20.07.2009 jednotková cena
589/2009 AUTO SLOVAK s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 20.07.2009 jedn. cena
590/2009 EUROMOTOR s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 20.07.2009
591/2009 Stanislav Hilka - Autoservis Servis a opravy motorových vozidiel pre GR a IVSC BA 0 0 SSC 20.07.2009 jednotková cena
593/2009 Autocentrum Minárik s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC ZA 0 0 SSC 22.07.2009 jedn. cena
594/2009 AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o. Ba Servis a opravy motorových vozidiel pre GR a IVSC BA 0 0 SSC 22.07.2009 jedn. cena
595/2009 Automont Žilina, spol. s.r.o. Servis a opravy motorových vozidiel IVSC ZA 0 0 SSC 23.07.2009 jedn. cena
596/2009 LION CAR s.r.o Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 24.07.2009
690/2009 Advokátska kancelária Laššák s.r.o. I/65 Kremnica - Kremnické Bane (majetkovoprávna príprava stavby) 0 0 SSC 25.08.2009
694/2009 Združenie "BREZNO - OBCHVAT" zasúpené HBH Projekt spol. s.r.o. I/66 Brezno - obchvat, I. etapa (DSP, DP, AD a IČ) 0 0 SSC 26.10.2009
731/2009 STRABAG s.r.o. Zvolen I/59 Uľanka - oprava vozovky 0 0 SSC 08.11.2009
Z-202/6371/2009/ZNH-02/09 Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen I/67 Vernár T. Kotlina -monitoring vplyvu aplik. chem. posyp. materálu Solmag 0 0 SSC 27.02.2009
Z-105/2007 SANTECH, s. r. o. Sanácia trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy v BBSK 0 0 SSC 04.07.2007 jednotková cena
RD-114/2007 VUIS - CESTY, spol. s r.o. Ba Dokumentácia odborného posúdenia rehabilitácie vozovky na cestách I. triedy 0 0 SSC 27.06.2007 jedn. cena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>