Zmluva č. 612/6131/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:612/6131/2008
Dodávateľ:ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon autorského dozoru na stavbe cesta I/64 Topoľčany,preložka,2.stavba,II.etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC
Poznámka:jedn. cena

Prílohy