Zmluva č. Z-202/6371/2009/ZNH-02/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-202/6371/2009/ZNH-02/09
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Vernár T. Kotlina -monitoring vplyvu aplik. chem. posyp. materálu Solmag
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy