Zmluva č. 1236/6360/2008/ZNH-25/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1236/6360/2008/ZNH-25/08
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby I/50-283 Rožňava nadcestie
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC
Poznámka:jedn. cena

Prílohy