Zmluva č. Z-105/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-105/2007
Dodávateľ:SANTECH, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Sanácia trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy v BBSK
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC
Poznámka:jednotková cena

Prílohy