Zmluva č. 326/6360/2008/ZNH-3/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:326/6360/2008/ZNH-3/08
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Občasný autorský dozor (AD) I/18 Hlinné prieťah,rekonštrukcia cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC
Poznámka:jedn. cena

Prílohy