Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0050/2010 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Nábr. L. Svobodu 3 Zmluva o službách - skolenie Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov pre vrcholových manažérov MŠ SR 66 607 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.03.2010 14.04.2010
0042/2009 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise , podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií aplikácií CASE*ERP 64 165 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.03.2010 03.03.2010
1380/2008 MIM, s.r.o., Žilina, Slnečná 211/1 Zmluva o dielo - Vypracovanie návrhu reportingového systému pre potreby sekcie regionálneho školstva 63 201 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008
0003/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Vypracovanie diela- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva 62 806 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
0233/2009 IBS SLOVAKIA, s.r.o., Bojnice, Hurbanovo nám. 19/45 Zmluva o dielo - štúdia Modernizačný program Slovensko 21 59 262 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.04.2009 18.12.2009
0439/2008 ims, spol. s.r.o., Žilina, ul.P.Mudroňa 5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Implementácia riadiaceho manažérskeho informačného systému na MŠ SR a priamo riadených organizáciách" 45 647 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.04.2009
2092/2006 AWT Bavaria, s.r.o., Bratislava, Rožňavská cesta 34 Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 44 776 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2006 29.12.2006
1176/2007 FOLLOW ME - Slovakia, s.r.o., Dubnica nad Váhom, C II 88/35 Kúpna zmluva - kopírovacie stroje 41 038 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.08.2007 15.08.2007
1011/2008 WINLEX, s.r.o., Bratislava, Košická 37 Zmluva o dielo - elektroinštalácia 39 379 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.07.2008 30.11.2008
1345/2008 INTEC PLUS, s.r.o., Bratislava, Kadnárová 65 Zmluva o dielo - modernizácia telekomunikačného zariadenia 38 707 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2008
0818/2008 RKMC, spol.s.r.o., Žilina, P. Mudroňa 5,Obežná 8344/5 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na registre pre oblasť vysokých škôl a informačný systém vysokých škôl 38 369 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
0817/2008 GTEC, s.r.o., Bratislava, Trnavská 44 Zmluva o dielo- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Digitálny obsah Národného programu výchovy a vzdelávania 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
0896/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Migrácia databáz a aplikácii do dátového centra rezortu školstva 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
1318/2008 Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec, Mlynská 553 Zmluva o dielo - Propagačné predmety 37 830 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2008
1221/2008 ATEMSEC, a.s., Bratislava, Zochova 5 Zmluva o dielo - Analýza stavu bezpečnosti informačných systémov siete MŠ SR 37 368 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.11.2008 31.12.2008
0413/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č.21 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dńa 01.03.2004 37 361 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.05.2007 09.06.2007
1117/2009 NETLAB International a.s., Bratislava, Prokopova 42 Zmluva o dielo - rekonštrukcia LAN MŠ SR 35 658 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.10.2009
0281/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácií projektu Dátové centrum rezortu školstva 2 etapa 35 462 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2009 31.12.2009
0735/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Manažment PC regionálneho školstva 35 319 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.08.2009 30.10.2009
0246/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na rozvoj bezpečnosti a zabezpečenia súladu informačných systémov MŠ SR s platnými štandardami 34 558 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.05.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>