Zmluva č. 1345/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1345/2008
Dodávateľ:INTEC PLUS, s.r.o., Bratislava, Kadnárová 65
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - modernizácia telekomunikačného zariadenia
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 707,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 707,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy