Zmluva č. 1221/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1221/2008
Dodávateľ:ATEMSEC, a.s., Bratislava, Zochova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Analýza stavu bezpečnosti informačných systémov siete MŠ SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 368,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 368,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy