Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1620/2006 MMS Softec s.r.o., Trnava, Hajdoczyho 1 Zmluva o dielo 23 475 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.08.2006 31.01.2007
1858/2006 Ing.arch. Alexandra Vrtáková, Ba, Zmluva o dielo - spracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu interiéru 66 905 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.10.2006 15.11.2006
1998/2006 Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava 1, Pražská 31 Zmluva o poskytnutí služieb 32 786 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.11.2006 13.12.2006
2092/2006 AWT Bavaria, s.r.o., Bratislava, Rožňavská cesta 34 Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 44 776 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2006 29.12.2006
2093/2006 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7 Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 155 378 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2006 29.12.2006
2099/2006 Europrojekt a.s. Bratislava, Bratislava, Májová 21 Zmluva na vypracovanie projektového návrhu - nové zručnosti v manažmente pracovných vzťahov v rezorte školstva 1 185 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.11.2006 13.11.2006
2131/2006 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR 7 822 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2006 31.05.2007
0172/2007 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Zmluva o dielo 16 590 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.03.2007 20.04.2007
0243/2007 KLS spol. s r. o., Žilina, Martina Rázusa 9 Čiastková kúpna zmluva č.22 uzatvorená na základe rámcovej zmluvy zo dňa 01.03.2004 14 895 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 10.04.2007 10.05.2007
0050/2010 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Nábr. L. Svobodu 3 Zmluva o službách - skolenie Nové prístupy v manažmente pracovných vzťahov pre vrcholových manažérov MŠ SR 66 607 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.03.2010 14.04.2010
0084/2008 FUFO, s.r.o., Senec, Belu Bartoka 23 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 29.02.2008 31.12.2011
0311/2008 Eva Hlubináková - STRAVEX, Bratislava, Drobného 3 Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008
1200/2008 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.10.2008 30.09.2009
0614/2009 Ing. Emil Schwarz, Trnava, Na hlinách 51 Zmluva o dielo - preklad materiálov 23 000 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111
1995/2007 KONGRES management s.r.o., Bratislava, Hálova 5 Zmluva o poskytnutí služby 375 911 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.12.2007 31.01.2008
1270/2005 I.E.G. - Goruša, Bratislava, Tomášikova 28 Zmluva na zabezpečenie stravovania zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 24.11.2005 01.03.2007
0019/2010 Pittel + Brausewetter , spol.s.r.o., Bratislava, Bulharská 139 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných a montážnych prác 328 073 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 19.02.2010 15.06.2010
0278/2009 Gratex International, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Zmluva o dodávke a udelení licencie Riadiaceho manažérskeho informačného systému 32 011 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.05.2009 27.06.2009
0281/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácií projektu Dátové centrum rezortu školstva 2 etapa 35 462 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2009 31.12.2009
0485/2009 STAVEA - INTERIÉR, s.r.o., Žilina, Jesenského 16 Zmluva o dielo- Zákazka s nízkou hodnotou, realizácia stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenie projekčno- inžinierskych činností 117 431 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 11.11.1111