Zmluva č. 1858/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1858/2006
Dodávateľ:Ing.arch. Alexandra Vrtáková, Ba,
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - spracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu interiéru
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 905,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 905,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy