Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0172/2007 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Zmluva o dielo 16 590 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.03.2007 20.04.2007
0415/2007 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva na zabezpečenie servisných prác, metodickej a projektovej pomoci, nových modulov programového vybavenia pre potreby MŠ SR 29 805 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 02.05.2007 03.03.2008
0365/2008 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise, podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií CASE*ERP 74 735 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.03.2008 03.03.2009
0042/2009 ACASE, a.s., Košice, Čordáková 13 Zmluva o pozáručnom servise , podpore a poskytovaní aktualizácií, vyšších verzií a implementácií aplikácií CASE*ERP 64 165 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.03.2010 03.03.2010
0732/2008 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb - vzdelávacie a tréningové aktivity praktického výcviku zamestnancov MŠ SR pre oblasť oprávnených výdavkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.07.2008 31.12.2008
2131/2006 Accept audit consulting, s.r.o., Prešov, Októbrová 35 Zmluva o poskytnutí služieb auditu výkonnosti rozpočtových o príspevkových organizácii MŠ SR 7 822 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 05.12.2006 31.05.2007
1318/2008 Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec, Mlynská 553 Zmluva o dielo - Propagačné predmety 37 830 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2008
278/2004 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup reedície učebnice pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 822 500 0 Ministerstvo školstva SR 25.05.2004 20.08.2004
0653/2006 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 787 579 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.08.2006
0661/2005 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 766 979 0 Ministerstvo školstva SR 14.07.2005 31.08.2005
0003/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Vypracovanie diela- Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Dátové centrum rezortu školstva 62 806 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
0488/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na zákazku -Dátové centrum 1. etapa 16 156 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.06.2008
0896/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Migrácia databáz a aplikácii do dátového centra rezortu školstva 37 921 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 06.08.2008 14.11.2008
1312/2008 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Mandátna zmluva na technický dozor nad realizáciou zákazky Dátové centrum 1 etapa 12 719 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.11.2008 31.12.2008
0281/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri príprave a realizácií projektu Dátové centrum rezortu školstva 2 etapa 35 462 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 26.05.2009 31.12.2009
0735/2009 AITEN, a.s., Trnava, Sibírska 1 Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt Manažment PC regionálneho školstva 35 319 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.08.2009 30.10.2009
933/2004 ATARAX s.r.o., Košice, Žižkova 6 Licenčná zmluva 2 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 16.12.2004 19.12.2004
365/2003 ATARAX s.r.o., Košice, Žižkova 6 Zmluva o vytvorení a šírení diela- vytvoriť a dodať 1 ks BTC SP ako masterové médium a 6 ks VHS kaziet z projektu "Spolunažívanie s národnosťami na Slovensku - časti "Židia na Slovensku" a "Rómovia na Slovensku" 1 000 000 0 Ministerstvo školstva SR 17.10.2003 20.10.2003
1221/2008 ATEMSEC, a.s., Bratislava, Zochova 5 Zmluva o dielo - Analýza stavu bezpečnosti informačných systémov siete MŠ SR 37 368 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.11.2008 31.12.2008
0660/2005 AVID, spol. s.r.. vydavatelství a nakladatelství, Brno, Wintrova 10 nákup učebníc pre základné a stredné školy 1 210 000 0 Ministerstvo školstva SR 14.07.2005 31.12.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>