Zmluva č. 0660/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0660/2005
Dodávateľ:AVID, spol. s.r.. vydavatelství a nakladatelství, Brno, Wintrova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 210 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 210 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy