Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1256/2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Einsteinova 11 Servisná zmluva poskytovaná pri prevádzke Informačného systému CIP 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.08.2007 01.04.2015
1485/2007 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancoz MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.10.2007
0661/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Zmluva o dielo- ročné a polročné kontroly na stabilnom hasiacom zariadení 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.06.2008
0753/2008 DOXX - stravné lístky spol. s r.o., Žilina, Murgašova 3 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb formou stravných lístkov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 09.07.2008 31.03.2012
1381/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovný na Akadémii umení v Banskej Bystrici 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1382/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
1383/2008 Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9 Servisná zmluva pre Finančný informačný systém pre slovenské verejné vysoké školy implementovaný na Vysokej škole muzických umení v Bratislave 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.12.2008 06.12.2015
0234/2009 Robert Takács, Šamorín, Poľná 12 Zabezpečenie dodávky a výdaja stravy pre zamestnancov MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.05.2009 31.03.2013
0709/2009 Kanex Slovakia,s.r.o., Bratislava, Stará Vajnorská 16, 3/A Rámcová dohoda na dodávku tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, faxových prístrojov a kopírovacích strojov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 04.08.2009 04.08.2013
0917/2009 LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa, Kuchyňa 469 Zmluva o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 31.07.2009
1166/2009 Terra Tóthová Alžbeta, Bratislava, Janáčkova 2 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.11.2009
1364/2009 Patria I., spol. s.r.o./EDUCO, Prievidza, Vápenicka 8 Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.10.2009
1386/2009 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Servis, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a dodávka materiálov a náhradných dielov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 21.12.2009 21.12.2010
1258/2007 PRODEST spol. s r.o., Bratislava, Palárikova 31 Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybraných objektoch MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 13.09.2007 30.09.2008
1397/2008 Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 0 0 19.12.2008 31.12.2010
0212/2007 SecuriLas, s.r.o., Bratislava, Zámoclá 5 Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.03.2007
0821/2008 Agentúra VKM, s r.o., Bratislava, Grosslingová 69 Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby MŠ SR 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 30.07.2008 30.07.2010
62.00.1041. KONE s.r.o, Bratislava, Galvaniho 7/B,Púchovská 16 Zmluva o dielo - oprava a údržba výťahov 0 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 16.02.1998
0963/2010 Zmluva o dielo ANCIMIS 24 000 0 16.12.2010 25.02.2011
0278/2010 netPoint, s.r.o., Bernolákovo, Topoľový rad 39 Vytvorenie diela - Realizačná štúdia pre vytvorenie technických parametrov elektronickej platformy poskytovania kurzov ďalšieho vzdelávania 29 850 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 03.05.2010 30.07.2010