Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia služieb súvisiacich so spracovaním štúdií "Jadrová bezpečnosť - výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou - 2. stupeň" a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu 3 982 941 657 185 ÚJD SR 19.03.2008 30.11.2011
27/2008 BIOS - Služby výpočetní techniky Vytvoriť a dodať analýzu súčastného stavu evidencie jadrových materiálov v podmienkach ÚJD SR a návrh nového systému s ohľadom na požiadavky EURATOMU 300 475 0 ÚJD SR 30.07.2008 30.09.2008
28/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu (§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorších predpisov). 207 462 0 ÚJD SR 17.12.2007 31.12.2007
43/2009 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu 157 080 46 163 ÚJD SR 21.12.2009
02/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia tejto čiastkovej zmluvy, uzavretej v zmysle rámcovej zmluvy č. obstarávateľa 23/2005, č. uchádzača 1737/1700/05, je riešenie a financovanie projektu "výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti" 132 776 0 ÚJD SR 15.03.2007 20.11.2007
15/2009 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodať výpočtovú a kancelársku techniku 73 551 0 ÚJD SR 11.05.2009 31.12.2009
27/2009 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Návrh numerického modelu na analýzu procesu tepelnej únavy strojnotechnologických komponentov jadrových zariadení 70 000 40 000 ÚJD SR 08.07.2009 30.11.2009
31/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy 64 546 55 610 ÚJD SR 22.10.2009 31.12.2010
12/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku techniku 63 335 0 ÚJD SR 18.04.2008 31.12.2008
20/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Úprava počítačovej siete 61 399 0 ÚJD SR 18.05.2009 31.12.2009
1/2009 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paríža, Londýna, Ríma,atď. 60 000 0 ÚJD SR 04.02.2009
10/2010 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paría, Londýna, Ríma, New Yorku, Pekingu, Kuala Lumpur atď. 59 999 16 000 ÚJD SR 01.07.2010
13/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 53 077 0 ÚJD SR 07.05.2008 31.08.2008
2/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávka počítačových serverov 37 906 0 ÚJD SR 08.02.2008 09.03.2008
7/2010 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zabezpečovanie dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky, softvérových aplikácií 35 699 0 ÚJD SR 04.06.2010
8/2010 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku tehcniku 34 196 24 977 ÚJD SR 04.06.2010
6/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 32 261 0 ÚJD SR 29.04.2008 31.07.2008
56/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Základný výcvik dvoch zamestnancov ÚJD SR na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore V-2 (RPS) 31 533 0 ÚJD SR 21.11.2008 19.12.2008
40/2009 Vedecko-Technická Spoločnosť pri VUJE Okružná 5, 918 64 Trnava Zabezpečiť odbornú analýzu podľa bnedefinovaného zoznamu referenčnej dokumentácie s cielom identifikácie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzke. 29 750 0 ÚJD SR 05.11.2009 04.12.2009
14/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia je posúdenie interpretácie a komplexný návrh aplikácie bezpečnostného limitu výkonu rekatora v bezpečnostnej dokumentácii reaktorov VVER-440 spolu s výpočtovým stanovením príslušných limitných hodnôt výkonu 28 950 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 >>