Zmluva č. 40/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:40/2009
Dodávateľ:Vedecko-Technická Spoločnosť pri VUJE Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečiť odbornú analýzu podľa bnedefinovaného zoznamu referenčnej dokumentácie s cielom identifikácie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzke.
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 750,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 750,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy