Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
29/2008 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Vypracovať posúdenie kapitol 2,3,4,5,6 9 prtedbežnej bezpečnostnej správy MO 34 19 553 0 ÚJD SR 23.06.2008 31.08.2008
13/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom riešenia je spracovanie nezávislej analýzy zdrojov neistôt pri stanovení a udržiavaní tepelného výkonu reaktora a meraní ohrevu chladiva v kazetách na vytvorenie jednotnej metodiky 19 800 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
49/2008 A.S.E.P., spol. s r. o. Pod Zevčákom 87 , 841 03 Bratislava Dodávka dvoch zariadení Xerox 5645 s príslušenstvom 19 819 0 ÚJD SR 14.10.2008 01.12.2008
39/2008 ENCONECT Consulting Ges.m.b.H., Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria. Príprava návodu pre dozor za účelom vyhodnocovania bezpečnostných aspektov a hľadísk vo vzťahu k organizačným opatreniam držiteľov povolení 19 869 0 ÚJD SR 19.08.2008 30.10.2008
9/2010 ADVING s.r.o., Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice Stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela 22 015 22 015 ÚJD SR 25.05.2010 25.05.2010
14/2010 Exprestech, s r. o. Hlavný 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom Dodať techniku k dátovému pripojeniu 22 790 1 950 ÚJD SR 16.07.2010
09/2007 MSCompany s r. o. Gogoľova 18 852 02 bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 23 733 0 ÚJD SR 17.04.2007 31.05.2007
5/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v rozsahu fáz prípravy: Teoretická príprava, Príprava na overenie odbornej spôsobilosti, Overenie odbornej spôsobilosti 24 395 0 ÚJD SR 16.03.2009 31.12.2009
51/2008 ORCO s.r.o., Zákamenné 62, 029 56 Zakamenné Demontáž starých a montáž nových skriňových zostáv na chodbáv špecifikovaných na treťom nadzemnom podlaží 24 511 0 ÚJD SR 04.11.2008 12.12.2008
41/2009 ELTECO a.s., Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina Dodanie a inštalácia elektrického zdrojového agregátu 24 879 0 ÚJD SR 20.11.2009 08.12.2009
14/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia je posúdenie interpretácie a komplexný návrh aplikácie bezpečnostného limitu výkonu rekatora v bezpečnostnej dokumentácii reaktorov VVER-440 spolu s výpočtovým stanovením príslušných limitných hodnôt výkonu 28 950 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
40/2009 Vedecko-Technická Spoločnosť pri VUJE Okružná 5, 918 64 Trnava Zabezpečiť odbornú analýzu podľa bnedefinovaného zoznamu referenčnej dokumentácie s cielom identifikácie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzke. 29 750 0 ÚJD SR 05.11.2009 04.12.2009
56/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Základný výcvik dvoch zamestnancov ÚJD SR na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore V-2 (RPS) 31 533 0 ÚJD SR 21.11.2008 19.12.2008
6/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 32 261 0 ÚJD SR 29.04.2008 31.07.2008
8/2010 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku tehcniku 34 196 24 977 ÚJD SR 04.06.2010
7/2010 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zabezpečovanie dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky, softvérových aplikácií 35 699 0 ÚJD SR 04.06.2010
2/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávka počítačových serverov 37 906 0 ÚJD SR 08.02.2008 09.03.2008
13/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 53 077 0 ÚJD SR 07.05.2008 31.08.2008
10/2010 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paría, Londýna, Ríma, New Yorku, Pekingu, Kuala Lumpur atď. 59 999 16 000 ÚJD SR 01.07.2010
1/2009 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paríža, Londýna, Ríma,atď. 60 000 0 ÚJD SR 04.02.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>