Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
33/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy " Návod a metodika posudzovania komerčných zariadení ako vybraných zariadení" 6 639 0 ÚJD SR 25.07.2008 30.09.2008
34/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy " Návod a metodika posudzovania plánov vybraných zariadení" 6 639 0 ÚJD SR 25.07.2008 30.09.2008
38/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu Medziskladu vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice 6 644 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
23/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Rešerš a analýza právnych noriem upravujúcich povinnosť Úradu jadrového dozoru SR ako ústredného orgánu štátnej správy informovať verejnosť o otázkach, týkajúcich sa využívania jadrovej energie pre mierové účely 6 902 0 ÚJD SR 29.05.2009 31.08.2009
20/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE ,a.s. EBO o predĺženie intervalu PK TNR JE V-2 zo 4 na 8 rokov 7 801 0 ÚJD SR 21.05.2008 15.06.2008
54/2008 ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice Dodávka informačného systému CASE*PAM, zaškolenie a ročná podpora 8 003 853 ÚJD SR 19.11.2008
22/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE ,a.s. EBO o predĺženie intervalu prevádzkových kontrol HCČ a HUA JE V-2 8 133 0 ÚJD SR 19.05.2008 30.06.2008
26/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie metodiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 01.07.2008 31.07.2008
25/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie medotiky na experimentálne overenie stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo (VJP) C-30 8 133 0 ÚJD SR 12.07.2008 31.07.2008
3/2010 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Výroba Výročnej správy za rok 2009 8 300 0 ÚJD SR 23.04.2010 31.05.2010
17/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení v procese projektovania, výstavby a uvádzania technologických celkov a systémov JE do prevádzky" 8 938 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
58/2008 EFG Slovakia. S r. o. račianska 66 831 02 Bratislava Predmetom zmluvy o dielo je dodávka identifikačného a dochádzkového systému Aktion ID, dvoch terminálov, TPC/E s technológiou RFID, dvoch snímačov APR a kontroléru KSC/E 9 089 0 ÚJD SR 02.12.2008 31.12.2008
10/2009 ZTS VVÚ KOŠICE a.s., Južná trieda 95, 041 24 Košice Spracovanie druhej časti odborného posudku kapitoly 6 - Dokumentácie na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - transportný kontajner C-30 9 183 0 ÚJD SR 31.03.2009 15.04.2009
38/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Prehľad súčastného stavu, ciele zavedenia, princípy, opis metód a zhodnotenie používania pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti pre analýzu prevádzkových udalostí na jadrových elektrárňach obmedzenia a možné prínosy. 9 199 0 ÚJD SR 24.11.2009 11.12.2009
11/2007 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované MAAE v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva SR v systéme INIS 9 294 0 ÚJD SR 17.04.2007 15.11.2007
16/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na kvalitu sprievodnej technickej dokumentácie (STD) vybraných zariadení 9 425 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
07/2007 Citadela, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Spracovať, vyrobiť a dodať pre objednávatela výročnú správu o činnosti ÚJD SR za rok 2006 9 445 0 ÚJD SR 05.04.2007 31.05.2007
39/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Doplnenie bezpečnostného návodu ÚJD SR na Kvalitu PSA pre PSA aplikácie v oblasti vnútorných požiarov a záplav v zmysle ASME štandardu 9 508 0 ÚJD SR 21.10.2009 11.12.2009
15/2008 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len MAAE) v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva Slovensk 9 616 0 ÚJD SR 22.04.2008 15.11.2008
24/2008 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať rešerš v oblasti spracovania a úpravy ionexov a kalov cementáciou pre RAO z jadrových elektrární 9 875 0 ÚJD SR 30.06.2008 30.09.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>