Zmluva č. 24/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/2008
Dodávateľ:Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať rešerš v oblasti spracovania a úpravy ionexov a kalov cementáciou pre RAO z jadrových elektrární
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 875,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 875,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy