Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB BA-14-40/2009 KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139843_001 0 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 12.02.2008
USZV-23-45-2007 -TEAM s. r.o. Veľký Krtíš ZoD č. 26/2007 - oprava priestorov jedálne v budove ÚŠZV Lešť 27 995 0 ZV MO SR 14.12.2007 31.12.2007
ZV-81-10/2008 -TEAM s.r.o., V.Krtíš ZoD č.6/2008 Vybudovanie náhradného zdroja elektrocentrála GQ 220 JD 983 789 0 ZV MO SR 05.08.2008 30.10.2008
PSB BA-7-50-2010 8 G, Bratislava Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení a VS-KK 9 480 9 480 PSB Bratislava 18.05.2010 30.09.2010
PSB BA-7-49-2010 8 G, Bratislava Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení VS- DK 6 480 6 480 PSB Bratislava 18.05.2010 30.09.2010
PSB RV–145-13/2010 8 G, s.r.o Odborné prehliadky a skúšky VTZ 16 981 0 PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA 27.05.2010 30.06.2010
PSBZV–267-13/2010 8 G, s.r.o OP a OS plynových zariadení v pôsobnosti PSB Zvolen 9 987 9 987 PSB Zvolen 20.05.2010 30.11.2010
PSBZV–269-13/2010 8 G, s.r.o OP a OS tlakových zariadení v pôsobnosti PSB 10 959 10 959 PSB Zvolen 01.06.2010 30.09.2010
PSBTN-7-95/2010 8G s.r.o. Bratislava Zabezpečenie úradných prehliadok a skúšok VTZ. 9 988 9 988 PSB Trenčín 02.07.2010 20.08.2010
PSBTN-7-96/2010 8G s.r.o. Bratislava Odborná prehliadka a servis úpravne pitnej vody a ÚV zariadenia. 8 484 8 484 PSB Trenčín 02.07.2010 10.09.2010
PSB TO-1-130/2010 8G s.r.o., Bratislava Odborná prehliadka VTZ parovod (Zemianske Kostoľany) 8 152 0 PSB Topoľčany 14.05.2010 15.06.2010
PSB TO-1-131/2010 8G s.r.o., Bratislava Odborná prehliadka VTZ parných rozvodov (Zemianske Kostoľany) 19 635 0 PSB Topoľčany 14.05.2010 30.06.2010
PSBZV-60/2007 A D V E S s.r.o. Oprava automatických posuvných dverí RECORD typ DSTA17 v objekte Žiara Zvolen 166 0 PSB Zvolen 16.07.2007 10.08.2007
KaVSÚ-3-362/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – skrine elektrické chladiace 90 a 170 l pre misie CPV: 39711123-7 1 143 1 143 OSSR 08.06.2010 15.07.2010
KaVSÚ-3-410/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické náradie CPV: 42652000-1 3 310 3 310 OSSR 10.05.2010 10.06.2010
KaVSÚ-3-621/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické obrábacie stroje CPV: 42642100-9 9 605 9 605 OSSR 07.07.2010 13.08.2010
KaVSÚ-3-361/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladničky pre VPS CPV: 39711123-7 1 652 0 OS SR 04.05.2010 04.06.2010
KaVSÚ-3-411/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – elektrické náradie pre misiu ISAF CPV: 42652000-1 1 433 0 OS SR 10.05.2010 10.06.2010
KaVSÚ-3-580/2010 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladiace zariadenia CPV: 39711123-7 937 0 OS SR 28.06.2010 28.07.2010
KaVSÚ-2-787/2009 A G I s. r. o. Trenčín KZ – chladiace zariadenia CPV: 42513100-6 1 113 0 OS SR 26.08.2009 26.09.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>