Zmluva č. PSB BA-14-40/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB BA-14-40/2009
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. PZ00139843_001
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Bratislava, Ing. Kukumberg