Zmluvy za Okresný súd Žiar nad Hronom


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100818-1008 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluvy - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 923 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 16.10.2008 16.10.2008
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o nájme nebytových priestorov 50018/2004 673 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.04.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1135 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 021/99 (ASPI) 380 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 04.03.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1126 SOFTIP a.s. Zmluva na poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia - SOFTIP, a.s. - č. 1312H280 259 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 25.11.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1012 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o nájme nebytových priestorov 50006/2004 11 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.04.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1815 Slovenská pošta, š. p. OZ SsRP Banská Bystrica Stredisko poštovej prevádzky Zmluva č. 1286/2002 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o poskytnutí poštového priečinka 4 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.10.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1213 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zbierky - č. 97028 2 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 14.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1232 GAMO a.s. Zmluva o servisných činnostiach č. 108071396 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 04.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1257 Coller klíma s.r.o. Zmluva o dielo č. 010/2006 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 13.08.2007 27.08.2007
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1829 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení pobočkovej telefónnej ústredne k jednotnej telekomunikačnej sieti 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 09.09.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1838 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 04.01.2010 31.12.2010
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1848 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 02.12.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1855 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - Orange Slovensko, a.s. - č. A1885556 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 17.05.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1903 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - Orange Slovensko, a.s. - č. A2662942 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 23.11.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1911 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - Orange Slovensko, a.s. - č. A2663114 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 23.11.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1917 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - Orange Slovensko, a. s. - č. A3076262 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 20.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100818-1021 PYROBOSS s.r.o. Zmluva č. 11/07/2008/PZS o vykonaní pracovnej zdravotnej služby - PYROBOSS, s.r.o. 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 23.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1146 Zuzana Minková - I.K.A Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 01/07/OS ZH 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.01.2007 31.12.2007
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1151 Zuzana Minková - I.K.A Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 01/08/OS ZH 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.01.2008 31.12.2008
oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1158 Zuzana Minková - I.K.A Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 01/09/OS ZH 0 0 Okresný súd Žiar nad Hronom 01.01.2009 31.12.2009