Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1838

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1838
Dodávateľ:Vaša stravovacia spoločnosť s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:

Prílohy