Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1135

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1135
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 021/99 (ASPI)
Zmluvne dohodnutá čiastka:379,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:379,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy