Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1126

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1126
Dodávateľ:SOFTIP a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia - SOFTIP, a.s. - č. 1312H280
Zmluvne dohodnutá čiastka:258,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:258,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy